دانلود آهنگ جدید

آرمسترانگ - تلقین چیست؟

یكی از مسائل مهمی كه شناخت آن برای بشر خیلی ضروری می باشد مسئله تلقین است.تلقین در ظاهر معنایی ساده و همه فهم دارد ولی مكانسم تاثیر آن یكی از بغرنجترین.پیچیده تری و مهجولترین مسائل است.

با جرات بایستی گفته شود كه ماهیت واقعی تلقین و چگونگی اثر گذاری آن كشف نشده است.ما وقتی پیرامون تلقین به تحقیق و تفكر می اندیشیم متوجه شگفتیهای بزرگی می شویم.

حالا من زیاد از تلقین در اینجا حرف نمیزنم اما به یكی دو داستان مفهوم را به شما میرسانم:

ماجرای مردی كه ماری را بلعیده بود:

مردی دچار نوعی حالت روانی و توهم شده بود و این فكر را پیدا كرده بود كه یك مار بزرگی به داخل شكم او رفته است لذا هر روز بیشتر از روز قبل لحساس وحشت و بدبختی می كرد با این وحشت هر روز شكم او گنده تز و بزرگتر و وضعش خرابتر می شد.او را پیش هر دكتری كه سراغ داشتند بردند ولی همه آنها گفتند كه در داخل شكم بیمار ماری وجود ندارد ولی فرد بیمار این نظریه پزشكان را قبول نمی كرد و میگفت كه حتما" ماری به شكم من رفته است بنابراین هر روز بیشتر شكم او بزرگ می شد.تا اینكه یك نفر روان شناس از این ماجرا آگاه شد او پس از معاینه بیمار نظر داد كه در شكم وی مار بزرگی وجود دارد و گفت بعد از سه روز بیمار را بیاورید تا مار را از شكم او بیرون بكشند.روان شناس در مدت سه روز یك مار مرده پیدا كرد و سپس بعد از بیهوش كردن بیمار مار را نزد او آورده آنگاه وقتی كه بیمار به هوش آمد جسد مار را به او نشان داد و گفت كه این مار را از شكم تو یرون آورده ام .حال بیمار از آن روز رو به بهبودی میگذاشت و در مدت كم اندام یدن و شكم او شكل واقعی خود را باز یافت.

---------------------------

زنی كه با خوردن قرص بی خاصیت دچار خوابی عمیق شد:

زنی نقل كرده است كه پسرم از قرص های خواب آور استفاده میكرد و چند روزی بود كه به علت یكسری ناراحتی های عصبی دچار بی خوابی شده بودم و شبها پیش از دو سه ساعت خواب نداشتم و روزها هم محال بود كه بتوانم بخوابم.

روزی تصمیم گرفتم كه از قرص های خواب اور پسرم استفاده كنم .پسرم به مسافرت رفته لود من نیر شناختی از انواع قرص ها نداشتم با اینهمه به جستجوی قرص خواب آور از میان داروهای پسرم بر آمدم یك بسته قرص پیدا كردم كه فهمیدم از همان قرص های خواب آور است لذا حدود ساعت دو بعد از ظهر قرص را خوردم كم كم احساس سرگیجه نمودم تا اینكه دراز كشیده خوابیدم .حدود های ساعت هشت بود كه از خواب بیدار شدم و متوجه شدم كه در خواب عمیقی بوده ام .

فردای آن روز پسرم از مسافرت برگشت وقتی موضوع را به او گفتم دچار تعجب شد و اظهار داشت كه چند روز است قرص های خواب آور را تمام كرده است بعد از تحقیق معلوم شد كه قرص های مذكور هیچگونه اثر خواب آوری نداشته است از این ماجرا نیز نتیجه میگیریم كه چگونه فكر نا خود آگاه آن خانم اثر عمیق خود را بخشیده بود.

+ نوشته شده توسط محسن زرکار در شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ و ساعت 16:0 |